Brokvarteret E & F

Brokvarteret er et nyt boligområde, lokaliseret op mod godsbanen i Aarhus, og indgår som en del af en visionsplan for et større udviklingsområde langs Søren Frichs Vej, med afgrænsning mod øst af Godsbanen og mod vest af Åbyhøj.

Karrébebyggelsen består af 3 erhvervslokaler og 225 boliger.

Bygningerne er i varierende højde på 5-7 etager.

Under gårdrummet er P-konstruktionen beliggende med 202 parkeringspladser fordelt på to niveauer.

Bygherre:

SFV 7-9 ApS,
Ejendomsselskabet
Olav de Linde A/S
og ALBOA

Entrepriseform:

Totalentreprise

Totalentreprenør:

A. Enggaard A/S

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C.F. Møller

Ingeniør:

Niras A/S

Opstart:

2020

Aflevering:

2022

Etage areal:

18.000 m² boliger +
340 m² erhverv og
6.500 m² P-kælder i 2 niveauer

MENU