NEXUS CPH – KALVEBOD BRYGGE

40.765 m2 kontorhus samt 19.332 m2 parkeringskælder, i København.

 

Det store byggeri bliver det nye knudepunkt for Trafikstyrelsen, Banedanmark, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.

Byggeriet står som et visuelt pejlemærke ved indgangen til det centrale København. Det fremtræder markant og karakterfuldt, i byområderne – Vesterbro, Hovedbanegården, og Kalvebod Brygge.

Et grønt parkstrøg gennemskærer byggeriet, og deler bebyggelsen i to dele, og er samtidig områdets markante og samlende element, med en arkitektur, der muliggør både offentlige og mere private oplevelser og funktioner. Det fysiske miljø skal danne ramme om et åbent og dynamisk arbejdsmiljø, der stimulerer både arbejdsro og videndeling i varierede faglige og sociale miljøer.

På tværs af parkstrøget sikrer tværgående forbindelsesbroer et hus med optimalt flow, og huset rummer flere fællesfaciliteter, som bl.a. en reception, mødecenter og undervisning, kantine og café, motionsrum og udstillingsarealer samt arkiver.

(Fotos//Arkitema Architects, Fjelsø, AROS Maler Entreprise)

Bygherre:

Nordea Ejendomme

Entrepriseform:

Totalentreprise

Totalentreprenør:

A. Enggaard

Arkitekt:

Arkitema Architects

Ingeniør:

MOE

Opstart:

August 2017

Aflevering:

Oktober 2018

Areal:

40.765 m2 erhverv og 19.332 m2 parkeringskælder

MENU