KNUD ERIK JØRGENSEN, BESTYRELSESFORMAND I
AROS MALER ENTREPRISE UDTALER SIG:
Som bestyrelsesformand siden årsskiftet 2015 /2016 er jeg kun
blevet bekræftet, i at Aros Maler Entreprise er en særdeles
spændende og veldrevet virksomhed at arbejde sammen med.

De er professionelle og kompetente i deres tilgang til virksom-
hedsdrift og ordreafvikling.

Nøgleord som fleksibilitet og det at se løsninger frem for be-
grænsninger er klart nogle af de spidskompetencer der adskiller

Aros Maler Entreprise fra andre konkurrenter på markedet. Et
eksempel, som malervirksomheder typisk udfordres af er, at de
typisk er de sidste der leverer til projekterne. Hvis andre fag er

forsinkede, er det en kolossal styrke, at virksomheden er fleksi-
bel, løsningsorienteret og i stand til at tilføre ekstra ressourcer,

hvis der er behov for det. Det er nogle af de forcer, Aros Maler
Entreprise har. Samtidig leverer de et professionelt arbejde,
hvilket bl.a. bevises igennem de mange gengangs kunder.