Retten i Aarhus

Renovering af 4.200 m2 bevaringsværdig retsbygning fra 1906, Aarhus, afleveret November 2015.

“Danmarks smukkeste tinghus” er Retten i Aarhus blevet kaldt, efter det over 100 år gamle hus er renoveret og nænsomt ført up to date.

K.A. Ludvigsen og Jul. Hansens nationalromantiske bygning stod færdig i 1906 og husede den gang politivagten med detentionslokale, byfogeden, forligskommissionen, en amtsrådssal og arretsforvarerens bolig. I dag fungerer Tinghuset alene som retsbygning under Domstolsstyrelsen.

Retten i Aarhus har gennemgået en omfattende renovering i dyb respekt for det gamle hus’ sjæl og arkitektur. Det er blevet til 3.200 m² retssale med tilhørende funktioner som voteringslokaler og ventearealer og 1.000 m² kontor og administration i tagetagen, der hidtil henlå som loft og i gamle dage pigekamre til ansatte i køkkenet.

I niveau med det store ur i facaden er der nu indrettet kontor til retspræsidenten, og rettens 12 dommere har fået hvert deres kontor.

Tilføjelserne fremstår klare og entydige i behørig respekt for det eksisterende, så der ikke for eftertiden hersker tvivl om, hvad der er oprindeligt, og hvad der er nyt. På den måde vil bygningen leve videre som tidssvarende retsbygning og kulturel seværdighed med stor fortælleværdi.

Fællesarealerne er i videst mulig omfang holdt i deres eksisterende arkitektoniske udtryk, mens udtrykket i retssalene er mere funktionel og enkel.

Den nye hovedtrappe ligger midt i bygningen og forbinder de tre etager, der nu er blevet til fem, idet loftet og underetagen er istandsat og indrettet.

En bred gang forbinder retssalene, der primært ligger ud til hovedfacaden. Her er et skakternet marmor­gulv bevaret, ligesom mange af de ældre ventemøbler fortsat er opstillet langs væggene. Oprinde­lige døre, karme og paneler er bevaret og istandsat, hvorved der vises det særlige ved stedet.

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Totalentreprenør:

Enemærke & Petersen A/S

Arkitekt:

H+ARKITEKTER A/S

Ingeniør:

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Opstart:

Marts 2015

Aflevering:

November 2015

Areal:

4.200 m²

MENU